...

Volgens een lezersenquête van www.gezondheidenwetenschap.be informeert 86% van de mensen zich online alvorens een arts te raadplegen; 80% doet dat via Google; 41% klikt enkel op de drie eerste links en 72% is bezorgd over de gelezen informatie. Eén op de twee maakt zich soms ook ongerust over gezondheidsinformatie in de media.Studies tonen aan dat lukraak googelen over eigen gezondheidsvragen zeer vaak tot foute conclusies leidt. In 2012 concludeerden North et al dat in het wilde weg zoeken naar de oorzaak van een symptoom 'risky business' is en in slechts zeer beperkte gevallen de zoeker op het juiste spoor zet. Zelfs zogenaamde symptomencheckers geven vaker fout dan juist advies, concludeerden in juli 2015 wetenschappers uit Boston.Gezondheidsvaardigheden bevorderenDe Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België stelde in mei 2015 dat 40% van de Vlaamse volwassenen niet over voldoende vaardigheden beschikt om gezondheidsinformatie waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden, te begrijpen, kritisch te lezen en toe te passen, met mogelijke gevolgen voor de algemene gezondheid.In hun regeerakkoord beloven de federale en de Vlaamse overheid om werk te maken van het bevorderen van gezondheidsvaardigheden bij het brede publiek.Met de website www.gezondheidenwetenschap.be zet de Vlaamse Overheid in op het ter beschikking stellen van laagdrempelige informatie voor de burger. "Gezondheid is belangrijk. Bewust keuzes maken ook. Dat kan enkel en alleen als je weet wat je keuzemogelijkheden zijn en als je ze tegen elkaar kan afwegen. Je kiest om gezond te leven, maar hoe doe je dat? Je wordt ziek en je arts stelt meerdere behandelingen voor, wat doe je? GezondheidenWetenschap biedt hefbomen aan om die keuzes te maken. Ook zorgverleners krijgen via GezondheidenWetenschap instrumenten om de communicatie met hun patiënten te verbeteren. Ik hoop dan ook dat door deze campagne nog meer mensen hun weg naar www.gezondheidenwetenschap.be zullen vinden", zegt minister Jo Vandeurzen.Geïntegreerd in EMDDe site geeft dagelijks duiding bij gezondheidsnieuws in de media en herschrijft, met een team van Vlaamse huisartsen in samenwerking met Trefpunt Zelfhulp, artsenrichtlijnen in overeenkomstige patiëntenrichtlijnen. Www.gezondheidenwetenschap.be is via de softwaretool 'evidence linker' geïntegreerd in het medische softwarepakket van de arts, én gekoppeld aan EBMPracticeNet, de richtlijnendatabank voor artsen.Het campagnefilmpje kan u hier bekijken.Via Artsenkrant krijgt u binnenkort een gratis affiche voor de wachtkamer en een informatiefiche over de richtlijnenkoppeling tussen EBMPracticeNet en www.gezondheidenwetenschap.be.