...

De Vlaamse overheid lanceerde in het verleden reeds edities van de campagne rond handhygiëne in woonzorgcentra. Een blijvende aandacht voor preventieve maatregelen is essentieel, klinkt het bij het Agentschap. "Zorginstellingen worden meer en meer geconfronteerd met multidrugresistente organismen. Zo toonde een recente studie (1) aan dat ESBL-dragerschap (Extended Spectrum Beta Lactamase producerende enterobacteriën) is toegenomen: van 7,1% in 2011 naar 11,8% in 2015."De meest doeltreffende maatregel ter preventie van zorginfecties en de verspreiding van (multiresistente) micro-organismen (onder andere bacteriën, virussen en schimmels) is een goede handhygiëne. Hoe u daar als zorgverstrekker in een woonzorgcentrum voor kan zorgen, vindt u op www.zorginfecties.be. Het bestaande campagnemateriaal (affiches en folder) kreeg een volledige restylbeurt en werd uitgebreid met nieuwe materialen zoals een tafelstaander, stickers en instructiefilmpjes over de correcte toepassing van handhygiëne. Woonzorgcentra kunnen de materialen gratis bestellen. Er is een tool waarmee u uw handhygiënekennis kan testen.Weeral een campagne? De overheidsinstelling wijst op het nut van herhaling door te verwijzen naar de tweejaarlijkse nationale handhygiënecampagne in de ziekenhuizen. "Voor- en nametingen wijzen telkens op een verbetering van de handhygiëne na een campagne, maar ook op een terugval van de cijfers van de handhygiënecompliantie eens de campagne een tijdje voorbij. Het goede nieuws is dat er - ondanks die terugval - toch een betere handhygiëne merkbaar blijft dan vóór de campagne het geval was."(1.) Nationale prevalentiestudie van dragerschap van resistente bacteriën bij bewoners van woonzorgcentra in België in 2015(WIV, eindrapport juli 2016)