...

Vaccinatie van 65-plussers is uiteraard extra belangrijk. Ze lopen immers een groter risico op griep en in geval van griep zijn de complicaties ernstiger. "Met onze campagne," aldus dokter Geert Top, vaccinatie-expert van Zorg en Gezondheid, "wijzen we echter niet alleen op de gezondheidsrisico's. Dankzij griepvaccinatie worden 65-plussers niet, of minder ernstig, ziek. Op die manier hoeven ze ook geen sociale activiteiten te missen."De vaccinatie-expert wijst ook op het belang van vaccinatie voor zwangeren, chronische zieken (diabetes, ernstige astma) en voor iedereen in een woonzorgcentrum of in een zorgvoorziening. Tegenwoordig raadt de Hoge Gezondheidsraad alle zwangere vrouwen aan zich te laten vaccineren, ongeacht hoelang ze al zwanger zijn. Vroeger adviseerde de raad enkel te vaccineren in het tweede of derde trimester.Om deze doelgroepen te sensibiliseren, zijn er folders, affiches en online spots voorzien.Net zoals vorige jaren loopt er ook nu een campagne om het personeel van ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere zorgorganisaties te motiveren zodat ze zich laten vaccineren. Die campagne werd -zoals vorig jaar- "bescherm Yvette" gedoopt. Zorgvoorzieningen kunnen hiervoor een gratis motivatiepakket bestellen -zijnde: een folder, stickers, tafelstaanders en personaliseerbare affiches. Op die manier wordt hun engagement voor griepvaccinatie breed zichtbaar in de organisatie.In 2017 bedroeg de vaccinatiegraad in de woonzorgcentra 49% op 47.646 personeelsleden. Dit cijfer is uiteraard nog voor verbetering vatbaar.