...

"De hoofddoelstelling van deze campagne is om het brede publiek, maar ook de huisartsen bewuster te maken voor de gevolgen van een licht of matig niet-aangeboren hersenletsel", zegt Beni Kerkhofs, voorzitter van het Vlaams Platform NAH.Het gaat dan vaak om stoornissen zoals geheugenproblemen, planningsproblemen, desoriëntatieproblematiek, stoornissen in gedragsregulatie, enz. "Het is belangrijk dat zowel de huisartsen, patiënten als mantelzorgers de nodige reflectie ontwikkelen om een causaal verband te kunnen leggen tussen deze symptomen en het onderliggend hersenletsel."CasemanagerVolgens Kerkhofs is de rol van huisartsen tegenover personen met NAH er één van 'casemanager'. "Personen met NAH kunnen stoornissen of beperkingen hebben op diverse domeinen, waardoor ze vaak omringd worden door meerdere hulpverleners. Doorheen het traject verandert de zorgvraag en passeren verschillende hulpverleners de revue."Hulpvraag en hulpaanbod sluiten niet steeds op elkaar aan. "Er komt veel neer op familie en mantelzorg. Ook daar is er nood aan ondersteuning. De huisarts zou de vinger aan de pols kunnen houden in dit traject en een belangrijke rol kunnen spelen in gerichte doorverwijzing binnen regionale netwerken, actief voor personen met NAH."BeleidsvoorstellenUit een bevraging blijkt ondertussen dat er veel leeft in de zorg voor personen met NAH, maar dat er in de brede zin ook nog heel wat tekortkomingen zijn. Zo ondervinden 78% van de ondervraagden, professionelen uit de sector, dat er nog veel terughoudendheid bestaat. Sensibilisering en afstemming van de NAH-problematiek op het zorgaanbod moeten hieraan kunnen verhelpen. Ook vindt 86% dat het NAH-werkveld té complex, té versnipperd en weinig overzichtelijk is. Sectoroverschrijdende richtlijnen, administratieve vereenvoudiging en overleg moeten dit aanpakken.Voorts meent 89% dat de familie van de patiënt met NAH te weinig wordt ondersteund. De familie wordt beschouwd als "mede-betrokkene" en heeft begeleiding en ondersteuning nodig. Maar liefst 90% kaart het tekort aan zorgaanbod aan. Beleidsvoorstellen op dit vlak zijn het stimuleren van begeleid en/of beschermd wonen en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven.Tot slot vinden de professionelen uit de NAH-sector dat er een 'referentiecentrum NAH' mag komen, maar dan goed ingebed in de al bestaande structuren. Een 'referentiepersoon' kan dan weer gelden als rode draad tussen de zorgsector, patiënt en familie.