...

De jaarlijkse campagne voor vaccinatie tegen de seizoensgriep schiet uit de startblokken. De nadruk blijft liggen op de traditionele risicogroepen.Net zoals vorig jaar wordt een matig griepseizoen verwacht, waarin het H1N1-virus overweegt. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat influenza A/H1N1 2009 het komende seizoen op het noordelijk halfrond het dominante griepvirus zal zijn. Daarnaast verwacht zij dat ook influenza A/H3N2 en B griep kunnen blijven veroorzaken. In het vaccin voor het seizoen 2012-2013 zijn daarom antigenen van influenza A/H1N1 2009, influenza A/H3N2 en influenza B opgenomen.Zelfde aanbevelingenDe Hoge Gezondheidsraad heeft zijn aanbevelingen niet veranderd en raadt aan om prioritair de chronisch zieken, 65-plussers en zwangere vrouwen (die op het ogenblik van het griepseizoen in het tweede en derde trimester zullen zijn) te vaccineren. Ook mensen die in nauw contact leven met mensen uit deze risicogroepen, doen er goed aan zich te laten vaccineren. Mensen die beroepshalve voor risicogroepen zorgen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisverpleegkundige, kunnen door griepvaccinatie niet enkel zichzelf, maar ook de mensen voor wie ze zorgen tegen de griep beschermen.Een vaccinatiecampagne gericht op de hoogste risicogroepen en een stijging van de vaccinatiegraad tot 40% bij mensen met co-morbiditeit is wellicht de meest efficiënte strategie om ernstige ziekte te voorkomen, zo bleek al uit onderzoek van het Kenniscentrum.. In een gemiddeld influenzaseizoen zouden daardoor minstens 4.000 influenzagevallen, 400 ziekenhuisopnames en 15-49 overlijdens kunnen voorkomen worden ten koste van 434.000 vaccins.Vooral in de groep van de 65-plussers is er nog een extra inspanning vereist. In de winter van 2008-2009 liet maar de helft van hen zich inenten tegen griep. Terwijl de nieuwe gezondheidsdoelstelling vaccinaties van minister Vandeurzen 75% van de 65-plussers wil gevaccineerd zien tegen 2020. Campagne 2012Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) werkte samen met het Vlaams Griepplatform een nieuwe Vlaamse griepcampagne uit. Via een affiche- en informatiecampagne en de communicatiekanalen van de leden van het Vlaams Griepplatform worden de risicogroepen gesensibiliseerd om zich te laten vaccineren tegen de griep. Daarnaast moedigen de Logo's gemeenten aan om mensen van 65 tot 69 jaar persoonlijk aan te schrijven en uit te nodigen voor vaccinatie. Deze strategie heeft bewezen dat ze effect heeft op de vaccinatiegraad. De Logo's ondersteunen ook de ziekenhuizen en woonzorgcentra bij hun inspanningen om de vaccinatiegraad van gezondheidspersoneel te verhogen.Bij Artsenkrant van vandaag vindt u alvast een affiche voor uw wachtkamer. Bijkomende affiches en folders zijn verkrijgbaar bij het Logo (zie www.vlaamselogos.be) of kunnen gedownload worden op www.griepvaccinatie.be of www.vigez.be/griepcampagne. Op die website staat ook het dossier griepvaccinatie waarin u als huisarts een antwoord krijgt op veel gestelde vragen.