...

Vrijdag 28 juli is het Werelddag tegen hepatitis. Naar aanleiding daarvan verspreidde het ITG een persbericht. Daarin wijst het instituut erop dat chronische hepatitis C in lage en middeninkomenslanden lang een verwaarloosd gezondheidsprobleem was. De beschikbare behandeling was te complex, te duur en leverde te weinig resultaten op. Sinds kort, sinds 2014, zijn er echter direct werkende antivirale middelen beschikbaar waarmee meer mensen op korte termijn kunnen genezen worden. Dokter Anja De Weggheleire (ITG): "Dat is een omwenteling. Het blijft echter moeilijk om de behandeling toe te passen in landen met beperkte middelen en een zwakke gezondheidsinfrastructuur. Een eerste uitdaging is daarbij het daadwerkelijk vinden van hepatitispatiënten en dit zo vroeg mogelijk." Daartoe hebben het ITG en het Sihanouk Hospital Centre of Hope (SHCH) in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh de handen in elkaar geslagen. Sinds dit jaar loopt er een test-, diagnose- en behandelingsproject voor hepatitis C. Het proefproject is geïntegreerd in de diensten van de hiv-kliniek voor volwassenen. Voor het eerst werden nu 3.045 hiv-patiënten systematisch gescreend voor hepatitis C. Daarvan hadden 106 patiënten (3,5%) een chronische hepatitis C-co-infectie en van die 103 mensen kampte ongeveer 40% met een geavanceerde leverfibrose. Ze hadden met andere woorden dringend een behandeling nodig. Dat alles toont volgens het ITG aan dat er heel wat meer screenings- en behandelingsprogramma's voor hepatitis C nodig zijn in Cambodja.In een tweede fase gaan de onderzoekers het gebruik van de nieuwe antivirale middelen evalueren door de uitdagingen tijdens de behandeling en de resultaten te beschrijven.