...

Moeilijk de problemen te ontkennen als men weet dat tussen februari 2011 en september 2012 slechts 23% van de binnengekomen oproepen werden beantwoord. Staatssecretaris Philippe Courard bestelde, van bij zijn aantreden, een gespecialiseerde audit van het Call Center, terwijl maatregelen werden getroffen om de situatie te verbeteren. Op basis van de voorspellingen van het consultantbureau Möbius zou binnen 2 jaar het aantal beantwoorde oproepen moeten stijgen van 23% tot 81%. Het volledige rapport van de audit is beschikbaar op de website van de FOD Sociale Zekerheid.