...

Vroeger werd weleens gezegd dat calciumsupplementen het cardiovasculaire risico zouden verhogen. Om dat verder uit te pluizen, hebben vorsers de gegevens van de grootschalige CaMos-studie (Canadian Multicentre Osteoporosis Study doorgenomen. In die studie werden 9.033 Canadezen gevolgd van1995 tot 2007. Ze hebben vastgesteld dat dagelijkse inname van een matige hoeveelheid calcium de sterfte bij vrouwen verlaagt. Het gunstige effect was duidelijk bij vrouwen die tot één gram per dag innamen, ongeacht of de supplementen al dan niet vitamine D bevatten. Bij mannen werd geen verschil waargenomen. Evenmin kon in de studie worden aangetoond dat vitamine D een effect heeft op de sterfte.