...

In Artsenkrant van vrijdag citeerden we een gezondheidsinspecteur (Wim Haenen) die dreigde met boetes en gevangenisstraffen als huisartsen zouden weigeren om in te springen voor stakende gevangenisartsen. De redactie kon de hand leggen op de e-mail die hij aan de huisartsenkringen verstuurde. Ook de Bvas heeft weet gekregen van artsen-secretarissen van de provinciale geneeskundige commissies (*) die zwaaien met boetes en gevangenisstraffen.Geen wettelijk kaderHet syndicaat roept huisartsenkringen op om solidair te zijn met de gevangenisartsen. Gedetineerden hebben een wettelijk recht op een goede medische verzorging maar waar blijven de rechten van de gevangenisartsen, vraagt de Bvas zich af. "Er is geen wettelijk kader over hun basisvergoeding. Evenmin over hun wachtprestaties, zodat om het even welke minister van Justitie de uitbetaling van hun wachtvergoedingen kan stopzetten. Gevangenisartsen hebben zelfs geen therapeutische vrijheid. Ze mogen niet alle geneesmiddelen voorschrijven."Een gevangene die medische hulp nodig heeft, brengt men best naar een huisartsenwachtpost in de omgeving, zegt de Bvas. "Dat is de enige solidaire strategie die huisartsenkringen kunnen aannemen ten opzichte van hun stakende gevangeniscollega's." van een huisarts met wachtdienst kan men in geen geval eisen dat hij of zij zich naar de gevangenis begeeft om een gevangene te helpen. "Wachtdoende huisartsen kunnen zich geen verplaatsing naar de gevangenis permitteren omdat de controles te veel tijd vragen. Bovendien moeten ze hun gsm inleveren waardoor ze onbereikbaar zijn voor gewone patiënten."Bij ernstige gevallen kan men een gevangene naar een spoeddienst van een ziekenhuis overbrengen, suggereren dr. Moens en dr. Roels.Deontologische plicht"We weten dat huisartsenkringen schrik hebben om hun deontologische plicht niet na te komen jegens patiënten in een gevangenis", schrijven ze. "We roepen hen op om solidair te blijven en het been stijf te houden. De patiënt-gevangene heeft altijd een medische uitweg via de dienst 112."Ze noemen het onaanvaardbaar dat de verantwoordelijkheid voor de zieke gevangene wordt afgeschoven op lokale huisartsen, terwijl de wet daarover niets vermeldt. "Deze situatie is de exclusieve verantwoordelijkheid van de minister van Justitie."(*) In de praktijk vervullen die artsen ook de rol van gezondheidsinspecteur.