...

Sinds we het artikel voor de krant van 1 juni jongstleden schreven, actualiseerde Bvas verder zijn website. Het plaatste een programma met 20 punten op zijn website. Het brengt ook een aantal andere kopstukken naar voren, zoals dr. Bart Dehaes en dr. Sylvie Geurts.Het programma bevat de klassieke standpunten van het syndicaat maar vertaalt die ook in een aantal concrete eisen voor deze verkiezingen. We pikken er een aantal opvallende dingen uit.Bvas profileert zich als dé verdediger van het vrije beroep. Met betaling per prestatie als centrale as. Forfaitaire vergoedingen mogen alleen maar een aanvullend karakter hebben.De prestatiegeneeskunde ligt volgens de Bvas onder vuur. Stem voor ons of het wordt staatsgeneeskunde, luidt de boodschap. U wilt toch geen Belgische NHS?Die leidraad biedt ook de keuze voor andere punten. De beste manier om burn-out te bestrijden en een goede verhouding work-life te verzekeren is om artsen hun eigen praktijk te laten organiseren, zonder papierwerk.Vrije geneeskunde maakt ook dat Bvas de extramurale specialisten voluit verdedigt. Er moet voor hen een level playing field komen.Een opvallend punt bij de huisartsen: Bvas verzet zich tegen de afschaffing van het ziektebriefje, ook als het aantal dagen erg beperkt is.Om de huisartsgeneeskunde aantrekkelijker te maken en een goede geografische spreiding mogelijk te maken stelt het een programma op met een zestal incentives. Zo kunnen gemeenten waar huisartsen tekort zijn haio's een maandelijkse premie betalen voor de hele duur van hun opleiding. In ruil zal de haio wanneer hij dan zijn huisartsenpraktijk start, zich minstens de eerste vijf jaar in die gemeente vestigen. Gemeenten met een huisartsentekort kunnen startende huisartsen ook vijf jaar lang gratis infrastructuur ter beschikking stellen, stelt Bvas voor. De huisartsen kunnen daar dan - natuurlijk - prestatiegeneeskunde uitoefenen. Een antwoord op de brede eerstelijnspraktijken?Bvas wil dat de Gemeenschappen secretariaatskosten van huisartsen in gemeenten met een huisartsentekort (wordt de geijkte term 'huisartsenarm' bewust vermeden?) 100% op zich nemen.Maar lees de rest van het programma zelf verder hier. En breng uw stem uit voor uw favoriete syndicaat. Een goed gesteunde artsenvertegenwoordiging is belangrijk voor uzelf en voor uw patiënten.