...

Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC) dwingt nogal wat artsen hun medische activiteiten terug te schroeven of stop te zetten. Maar artsen kunnen na 31 augustus 2020 geen aanspraak meer maken op het vervangingsinkomen.De regering heeft voor andere zelfstandige beroepen het bedrag van het overbruggingsrecht verdubbeld. Logisch gezien zouden ook artsen van dit dubbel vervangingsinkomen moeten kunnen genieten. BVAS stuurde een brief naar de ministers Pierre-Yves Dermagne van Economie en Werk, David Clarinval van Middenstand en Zelfstandigen, en Frank Vandenbroucke van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het dringt bij hen aan om het overbruggingsrecht voor artsen opnieuw in te voeren. De eerste maanden van de pandemie hadden artsen eveneens recht op het covidoverbruggingsrecht. Vanaf september zijn ze van dit recht uitgesloten. De maatregel werd immers na 31 augustus 2020 alleen verlengd voor zelfstandigen die hun activiteiten deels of volledig moesten stopzetten als gevolg van het ministerieel covidbesluit van 23 maart 2020 en de daaropvolgende besluiten. Verplichting is verplichtingGezondheidszorg valt buiten die besluiten. Maar een aantal artsen beschikken niet over vaardigheden om covidpatiënten te behandelen, en zijn gedwongen hun medische activiteiten geheel of gedeeltelijk op te schorten.Ze zijn daartoe niet verplicht door een ministerieel besluit maar wel door richtlijnen van het Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC).En dat verandert de gevolgen niet, benadrukt de BVAS. De voorbije maanden zagen veel artsen hun financiële toestand opnieuw drastisch verslechteren. Maar een vervangingsinkomen in de vorm van een overbruggingsrecht vanaf september valt plots buiten hun bereik.Een deel van de artsen heeft misschien een hoger inkomen dan sommige andere zelfstandigen. Maar ze hebben ook extra kosten in verhouding tot dat inkomen, stelt het artsensyndicaat. Sommige artsen zouden genoodzaakt zijn om geld te lenen bij hun ziekenhuis.Voor BVAS is het onbegrijpelijk dat beroepsgroepen die hun activiteiten moeten opschorten als gevolg van een ministerieel besluit wél een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht, maar dat artsen die dezelfde beperking opgelegd krijgen om een richtlijn van het comité HTSC uit te voeren, dat niet kunnen. Het verschil in behandeling is niet te rechtvaardigen. Het is voor het artsensyndicaat de logica zelf dat ook artsen aanspraak kunnen maken op een dubbel vervangingsinkomen.(Naar een persmededeling.)