...

Een volwaardig honorarium voor een teleconsultatie is volgens de BVAS een budgettaire nuloperatie. De teleconsultatie komt in de plaats van een standaardconsultatie.De BVAS kijkt richting Frankrijk. Daar was de invoering van zo'n teleconsultatie een succes: het werd op één jaar 60.000 keer terugbetaald maar leidde niet tot een meeruitgave.Een teleconsultatie kan voor BVAS wel alleen als vervolg op een voorafgaande fysieke consultatie. Artsen moeten om het honorarium te kunnen innen niet alleen een Riziv-nummer hebben maar ook een praktijk op Belgisch grondgebied.Niet alleen huisartsen, maar ook tandartsen en thuisverpleegkundigen, kunnen aanspraak maken op een telematicapremie. Maar de artsen-specialisten zijn in de kou blijven staan, vindt de BVAS.Het syndicaat wil dat de overheid een budget van 53,81 miljoen euro opzij zet om 30.750 artsen-specialisten een telematicapremie van 1.750 euro toe te kennen. Die moet de basiskosten van de informatisering dekken.Wat de beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen betreft, door de opkoms van huisartsenwachtposten kan de overheid daar flink op besparen: 20 miljoen rekent de BVAS.Maar huisartsen met een wachtdienst zullen wel paraat moeten staan voor een gebied van 400.000 inwoners - niet voor een van 25.000 inwoners. Het bespaarde bedrag moet terugvloeien naar die huisartsen, vindt het artsensyndicaat.Verder eist de BVAS:BVAS steunt ook nog andere dossiers die in de Riziv voorliggen: de consultatie voor anesthisten, nieuwe prestaties in de klinische biologie,...