...

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg bracht vorige week een rapport uit over de ziekenhuiscapaciteit en de concentratie van bepaalde zorgopdrachten. Volgens de analyse van het KCE zullen er in 2025 ongeveer 9.300 erkende ziekenhuisbedden te veel zijn. Er is nu al een overcapaciteit van rond de 7.000 bedden. Omdat ziekenhuisopnamen steeds korter worden en men ook steeds meer zoekt naar alternatieven voor een klassieke opname, zal het 'overschot' aan bedden nog toenemen.ZorgopdrachtenHet KCE onderzocht in het rapport op vraag van de minister van Volksgezondheid tegelijk de benodigde capaciteit voor een aantal zorgopdrachten: kraamklinieken, radiotherapiecentra en complexe chirurgie bij pancreas-, slokdarm- en longkanker.Volgens het KCE kunnen er tegen 2025 rond de duizend bedden in kraamklinieken geschrapt worden - kraamafdelingen waar niet minstens 400 bevallingen per jaar plaatsvinden moeten effectief de deuren sluiten, vindt het Kenniscentrum. Het bekijkt ook scenario's waarin dat minimum op 500, 600 en 700 gebracht. Bij een minimumaantal van 700 bevallingen per jaar zouden 41 kraamafdelingen verdwijnen.Er is, zegt het KCE, in België plaats voor 25 radiotherapiecentra. Complexe ingrepen bij pancreaskanker zouden maar kunnen gebeuren in 2 tot 13 centra (afhankelijk van het vooropgestelde minimum voor bepaalde ingrepen), bij slokdarmchirurgie in 4 tot 5 centra, en bij longkanker in 23 centra.OpleidingBvas begrijp wel dat men niet ongebreideld kan blijven investeren in ziekenhuizen om overcapaciteit te creëren. Maar de voorstellen van het KCE leiden tot een slagveld, aldus het syndicaat. Patiënten worden daar het slachtoffer van maar ook artsen. Universiteiten blijven immers chirurgen, gynaecologen en radiotherapeuten opleiden. Maar een gynaecoloog wordt niet in een handomdraai een geriater wanneer men de kraamkliniek sluit en de geriatrieafdeling uitbreidt. Hooggespecialiseerde artsen kunnen een tijd als goedkope werkkracht meedraaien in het universitaire ziekenhuis, maar vinden nadien geen plaats in hun domein op de arbeidsmarkt.Als de federale minister van Volksgezondheid plannen maakt om het ziekenhuislandschap te hervormen, moet ze meteen maar overleg plegen met de Gemeenschapsministers die bevoegd zijn over de arstenopleiding.