...

Op 18 juni verscheen het Koninklijk Besluit over de pensioenhervorming in het Staatsblad. Een goede zaak voor de gepensioneerde Belgen - althans voor de meesten onder hen. Een van de opgenomen maatregelen stipuleert dat vanaf 2013 alle gepensioneerden van minimum 65 jaar oud onbeperkt extra inkomsten mogen verwerven bovenop hun wettelijk pensioen. Tenminste als ze een loopbaan van 42 jaar of meer kunnen voorleggen.VrouwonvriendelijkHelaas komt niet iedereen even gemakkelijk aan een loopbaan van 42 jaar op de leeftijd van 65. Artsen al helemaal niet, door hun lange studies en stage tellen zij doorgaans ten vroegste vanaf 67 jaar 42 loopbaanjaren. (Afgekochte studiejaren tellen wel mee voor de bepaling van de pensioenbreuk, die dient voor de berekening van het wettelijk pensioen, maar niet als actieve loopbaanjaren.) Ook andere groepen worden overigens gediscrimineerd: niet-artsen die er een langere studieloopbaan op hebben zitten, mensen die iets langer over hun studies hebben gedaan, vrouwen die ooit loopbaanonderbreking hebben genomen om voor hun kinderen te zorgen, enzovoort."Met deze maatregel raadt de regering ons af om verder te werken na 65 in plaats van ons aan te moedigen", aldus de Bvas. "En dat terwijl ons land alle (huis)artsen goed kan gebruiken om de vergrijzingsgolf op te vangen."Raad van StateDe Bvas laat nu weten naar de Raad van State te zullen stappen om het KB nietig te laten verklaren en hoopt daarbij op de steun van andere vrije beroepen, zoals tandartsen, juristen, advocaten, notarissen, .... "Enkel op die manier kunnen we een krachtig signaal geven aan de regering", klinkt het. (Interessant om weten: diezelfde Raad maakte in februari van dit jaar voorbehoud bij de loopbaanvoorwaarde en stelde dat die "onvoldoende gefundeerd was". Desondanks drukten de bevoegde ministers de hervorming in deze vorm door.)