...

De BVAS formuleerde zijn bezwaren tegen de campagne, zoals de Taskforce die vorige week nog een bevestigde, ook in een brief aan de federale minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (sp.a). Implosie door complexiteitHet herhaalt dat de complexiteit van de strategie de campagne vertraagt. BVAS weet dat de campagne vele maanden zal duren, stelt het. Maar de gevolgde werkwijze dreigt te leiden tot een implosie, en tot nog meer vertraging.De goede wil van ziekenfondsen, huisartsen en specialisten, softwarevendors, het Kankerregister, het e-government, de deelstaten en patiëntenplatformen om de prioritering te doen lukken, verandert het gegeven niet dat er veel elementen in de strategie zitten die ze kunnen laten mislukken.Als voorbeeld van een vertragend mechanisme noemt de BVAS de recente beslissing om medische dossiers van specialisten door een liaison-persoon te laten uitkammen.Het is al maanden bekend dat de vaccinatiecampagne eraan komt, merkt het syndicaat daarbij nog op, maar de software werd er niet op voorbereid.De campagne zorgt voor spanningen tussen patiënten en de specialisten die hen behandelen. Ook huisartsen dreigen overbevraagd de geraken.Veel patiënten met comorbiditeit gaan toch vergeten worden. Een klein helft van de mensen met een te hoge bloeddruk zijn zich zelfs niet van hun probleem bewust, stipt het syndicaat aan.BVAS vindt ook dat er op lichtzinnige wijze wordt omgesprongen met medische gevens, de privacyregels en het medische geheim worden opzij geschoven.Eenvoudig en objectiefLeeftijd is de voornaamste risicofactor voor het ontwikkelen van ernstig covid en voor het overlijden aan de aandoening. Prioritering alleen volgens leeftijd vermijdt ingewikkelde procedures voor de risicoselectie - elektronische en andere.Patiënten zonder GMD bij een huisarts dreigen niet uit het oog verloren te worden. De eenvoud maakt dat de strategie makkelijker kan worden aangepast. Er ontstaan geen privacy-issues, bijvoorbeeld door het moment dat men aan de beurt komt.Als er vragen rijzen bij de bevolking, zal de huisarts ze moeten beantwoorden. Ze zijn de officiële vraagbaak. Maar ze dreigen met deze ingewikkelde campagne overstelpt te raken. Een objectief controleerbare strategie is voor iedereen beter te volgen, zelfs voor de overheidsdiensten.De huisartsen vragen niet liever dan dat al hun patiënten zo snel mogelijk ingeënt raken, stelt de BVAS. Ze vragen daarbij ook dat ze zelf de mogelijkheid krijgen om hun immobiele patiënten te vaccineren.