...

Zoals ondertussen genoegzaam bekend maakte de overheid een miljard euro vrij als voorschot in de ziekenhuisfinanciering. Dat bedrag moet de eerste extra-uitgaven in het kader van de covid-pandemie dekken.Eind april kreeg elk ziekenhuis een som geld uitgekeerd. Vervolgens stuurde de administratie op 22 juli naar de ziekenhuizen, ziekenfondsen en artsensyndicaten "indicatieve richtlijnen" over de manier waarop het voorschot moet gebruikt worden.De Bvas betwijfelt echter of de huisartsen en specialisten in opleiding op deze manier hun rechtmatige vergoeding zullen krijgen. Voor hun normale opleidingsactiviteiten maar natuurlijk ook voor de "vele extra wachten die ze overnamen, de opgegeven vakantiedagen, de extra inspanningen op diensten die de hunne niet waren, de steun aan triage- en testposten enz."Dokter Devos merkt op dat de richtlijnen ASO's vermelden bij de verdeling van 70% van het voorschot. Zo lijkt het alsof ASO's ook uit de voorschotten betalingen zullen ontvangen. "We gaan er echter vanuit dat dit niet het geval is, maar we kregen er graag bevestiging van," aldus Devos in de brief aan De Cock en Facon. Het artsensyndicaat wijst erop dat ASO's nu volgens hun opleidingsplan van dienst en van ziekenhuis wisselen. "Dit creëert extra administratieve problemen voor de financiële tegemoetkoming", zo luidt het. Daarom vraagt de Bvas dat -eveneens in overeenstemming met de richtlijnen- "ASO's die participeerden in de opvang van de covid-19-crisis rechtstreeks vanuit het Riziv zouden betaald worden met een forfaitair bedrag van gemiddeld 250 euro."De centen kunnen tussen de assistenten verdeeld worden a rato van hun inzet in de covid-19-crisis. Philippe Devos: "Essentieel is dat het Koninklijk Besluit hierover vermeldt dat het bedrag uitsluitend aan assistenten wordt toegekend en niet aan andere zorgverstrekkers. En het geld mag enkel gaan naar specialisten in opleiding die met covid-19-patiënten hebben gewerkt. De hoofdarts kan dit met een attest bevestigen." Eenzelfde regeling kan dan gelden voor de huisartsen in opleiding die actief deelnamen in de strijd tegen de pandemie.Dit alles, zo besluit de Bvas, uiteraard in afwachting dat de commissie artsen-ziekenfondsen een definitieve oplossing uitwerkt.