...

Functionele samenwerkingsverbanden omvatten minstens drie huisartsenwachtposten die een aaneengesloten geografisch geheel vormen. De samenwerkingsverbanden organiseren de medische permanentie door huisartsen, minstens van vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 8 uur - en ook op feestdagen. Tijdens deze periode is minstens één wachtpost toegankelijk. De samenwerkingsverbanden bestaan alleen uit wachtposten - ze kunnen overeenkomsten sluiten met "andere partijen van de niet-planbare zorg zoals de lokale spoeddiensten". Het KB past in de uitvoering van het plan voor de huisartsenwachtdienst zoals minister De Block dit al eerder uitwerkte. Dat plan gaat er eigenlijk van uit dat het hele grondgebied van België zal worden bediend door huisartsenwachtposten. En dat is wat voor BVAS niet door de beugel kan. Het grootste artsensyndicaat houdt eraan vast dat huisartsen (binnen de huisartsenkring) zelf bepalen op welke manier ze de huisartsenwachtdienst organiseren. BVAS heeft zich eind 2019 tegen het ontwerp van dit KB verzet. Minister De Block zou hebben toegezegd dat ze de tekst zou aanpassen. Volgens het artsensyndicaat is dat evenwel niet gebeurd: de versie waartegen het verzet had aangetekend is ongewijzigd in het Staatsblad verschenen, stelt het. Het laatste akkoord tussen artsen en ziekenfondsen verzekerde volgens BVAS ook dat huisartsenkringen bij de totstandkoming van samenwerkingsverbanden zouden betrokken worden. Maar daar gaat dit KB aan voorbij: functionele samenwerkingsverbanden zijn aparte vzw's die zelf instaan voor het organiseren van de medische permanentie. De medische permanentie is een federale bevoegdheid. Huisartsenkringen zijn nu een materie voor de gemeenschappen. BVAS onderzoekt of ze het KB juridisch kan bestrijden. Op de Nationale Commissie van 28 september ging BVAS ook dwars liggen bij de beslissing om wachtposten de mogelijkheid blijvend aan te bieden om ook tijdens de week open te blijven. Kartel en AADM begrepen de houding van BVAS niet. Dat voerde ook hier aan dat de organisatie van de wachtdienst de vrije keuze was van de huisartsenkring. Volgens dokter Roel Van Giel (AADM) was er van het invoeren van een verplichting voor een weekdienst met wachtpost evenwel helemaal geen sprake. Maar de logica van het plan De Block is wel om naar een uniform systeem van de medische permanentie te gaan voor het hele grondgebied. Dat maakt de nervositeit van BVAS beter te begrijpen.