...

Dr. Lemye stelt in de brief dat de vertegenwoordigers van Bvas (ABSyM) werden geweerd uit de voorbereidende vergaderingen, en dat ze alleen maar werden uitgenodigd om kennis te nemen van de conclusies. Volgens hem kunnen de artsen het project, waarvan de minister nu snel werk wil maken, niet steunen.TijdverslindendNiet dat artsen de zorg voor chronische patiënten niet ter harte zouden nemen - dat doen ze al vele jaren. Maar het project van de minister doet artsen alleen maar tijid verliezen aan administratieve beslommeringen en leidt de aandacht af van de werkelijke zorg om de patiënt.Dr. Lemye overloopt het hele rijtje van actiepunten: patient empowerment, informatisering, het aanwijzen van een case manager, het gemengde financieringsmodel, de liaisonpersoon om de communicatie tussen ziekenhuizen en de eerste lijn te verzekeren, enzovoort. Hij verwerpt ze een voor een.Patient empowerment kan alleen maar werken als er een goede vertrouwensband bestaat tussen patiënt en arts, en die arts-patiëntrelatie berust op het beroepsgeheim van de arts, aldus de Bvas-voorzitter. Een gedeeld medisch dossier, zoals dat in de Oriëntatienota naar voren geschoven wordt, biedt geen enkele garantie dat het beroepsgeheim niet geschonden wordt. Hij geeft ook een sneer naar Smals vzw als trusted third party voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van patiëntengegevens.OverbodigFuncties als een case manager en een liaisonpersoon tussen ziekenhuizen en eerste lijn vindt dr. Lemye totaal overbodig. De 'case manager' kan het werk niet beter doen dan de huisarts zelf. En een extra persoon voor de liaisonfunctie brengt geen zoden aan de dijk, want daarvoor komt geen extra financiering.Wanneer men landen met verschillende systemen vergelijkt, komt nergens naar voren dat een financiering per capita betere resultaten geeft dan een financiering per prestatie.Roland Lemye betreurt ten slotte dat de rol van de specialisten in de zorg om chronische patiënten in de Oriëntatienota totaal onbelicht is gebleven. Of deze artsen privé werken dan wel in ziekenhuisverband, hun rol kan moeilijk anders dan essentieel genoemd worden, aldus de brief.