...

De Vlaamse geneeskundefaculteiten, buiten die van de VUB, krijgen van de visitatiecommissie het verwijt nog vast te zitten aan het oude model meester-leerling, luidde het eerder deze week in De Standaard.Vlaamse artsen internationaal gewaardeerd"Het nieuwe systeem van de master-na-master-opleiding heeft een verkeerde aanpak", zegt Moens. "Naast de praktijkervaring die studenten moeten verwerken, moeten ze er ook een hele boel theoretische ballast bijnemen." De voorzitter benadrukt dat een assistent wel een academisch artikel moet kunnen schrijven, maar dat de praktijk het belangrijkste blijft. "Na een opleiding van zes jaar hebben studenten een beroepsopleiding nodig, en daarvoor werkt het meester-leerling model goed.""Het is niet omdat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie niet tevreden is met de manier waarop de universiteiten hun opleidingen organiseren, dat wij slechte specialisten afleveren", benadrukt Moens. "De Vlaamse artsen worden internationaal erg gewaardeerd."Belgische overheidVolgens Moens steunt de academische wereld het zogenaamde Maastrichtmodel vooral omdat de assistenten in opleiding gefinancierd worden. "Het staat nergens in de Belgische wetgeving dat de universiteiten een MaNaMa moeten organiseren voor assistenten, en de opleidingen worden nog steeds erkend door de Belgische overheid."Het is dan ook flauwekul dat de universiteiten geen artsen-specialisten meer zouden mogen opleiden, zegt hij. "Als studenten geneeskunde na zes jaar studie een artsendiploma hebben behaald en een specialistische praktijkopleiding volgen zoals die bij ministerieel besluit is vastgelegd, zullen zij, zoals dat tot op heden het geval is, wettelijk erkend worden als specialisten."Niet meer van deze tijdDe nationale vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO-AMSF) benadrukt dat het voor de aso's van groot belang is dat ze hun opleiding bewust kunnen beleven en bijsturen. "Voor ons is het meester-leerling model niet meer van deze tijd, zeker niet met de huidige technologische en didactische mogelijkheden", schrijft voorzitter Olivier Costa in een reactie. "VASO-AMSF gelooft in het concept van de MaNaMa specialistische geneeskunde en hoopt dat het debat vooral op het inhoudelijke vlak kan gevoerd worden", besluit hij. De vereniging wil zeker constructief meewerken aan het oplossen van problemen aangaande de kwaliteit van de opleiding, geeft hij nog mee.