...

Dokter Marc Moens, erevoorzitter van de Bvas en voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) trekt in Het Nieuwsblad aan de alarmbel. Hij maakt bekend dat zijn vakbond om principiële redenen naar de Raad van State trekt. Doel is de regelgeving met betrekking tot de vaccinatiestrategie te laten schorsen. Met name stelt de Bvas dat het beroepsgeheim hierdoor geschonden wordt. "We kunnen dit om principiële redenen niet laten passeren," zo luidt het. Volgens Marc Moens worden er immers databanken opgezet waarin patiëntengegevens worden gecentraliseerd en uitgewisseld en dat kan voor hem niet door de beugel.Onderliggende reden voor deze klacht is allicht het eerder uitgesproken voornemen van minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de huidige vaccinatiestrategie ongewijzigd te laten. In de leeftijdscategorie onder de 65 jaar wil men eerst de risicopatiënten vaccineren. De Bvas heeft zich daar altijd tegen verzet. Ze vindt dat de overheid het nodeloos complex maakt en vreest voor overbelasting van de huisartsen. Zelf is het syndicaat voorstander van vaccinatie op basis van leeftijd. "Uitgangspunt moet zijn, zo herhaalt Marc Moens nog eens in het Nieuwsblad, "dat we iedereen zo snel mogelijk vaccineren. Dan is het beste, snelste en veiligste scenario om met de oudsten te beginnen. Leeftijd is immers de grootste risicofactor voor corona. Vervolgens dalen we af per leeftijdsgroep," aldus nog dokter Moens.