...

Moens' syndicaat profileert zich als verdediger van voldoende budgettaire ruimte en als dwerg tegenover de ziekenfondsen. Die laatsten hebben veel meer wapens in huis.Zo ontvangen de mutualiteiten 1.028 maal meer overheidssubsidies voor hun werking dan de artsensyndicaten, die maar op 1 miljoen euro in totaal kunnen rekenen. Bovendien zijn alle Belgen verplicht om een bijdrage te betalen voor hun ziekenfonds, terwijl lang niet alle artsen zich vrijwillig aansluiten bij een artsensyndicaat, laat staan een lidgeld betalen.Meewarig bekekenVoor hun lage sociale Rizivtarieven worden artsen vaak meewarig bekeken door andere 'intellectuele' beroepsbeoefenaars, aldus nog Moens. Daarom vraagt de Bvas al jarenlang een opwaardering van 5% per jaar (vijf jaar opeenvolgend) voor de intellectuele prestaties zoals consultaties, huisbezoeken en toezichtshonoraria voor opgenomen patiten."Middelen daarvoor vinden is niet eens zo moeilijk, te beginnen bij een drastische besparing in de administratiekosten van de ziekenfondsen. Zeker omdat die de kwalijke gewoonte hebben om allerlei administratieve klussen gratis te laten uitvoeren door de artsen", luidt het nog.De Bvas verjongt ook drastisch haar imago, onder meer met een vernieuwde site en logo.