...

Zowel de Bvas als Axxon - de beroepsvereniging van de kinesitherapeuten - schreven een brief naar minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open Vld), de eerste minister en de leden van het kernkabinet.Naar verluidt zou het ontwerp-KB ervoor dat zorgen osteopaten een patiënt zouden mogen behandelen zonder medisch voorschrift. De Bvas verwijst in de brief naar het KCE-rapport 148A uit 2011 en naar het advies van de paritaire commissie voor niet-conventionele praktijk van 9 januari 2014.Evidence-based?Het genoemde KCE-rapport onderstreepte dat er maar sporadisch bewijs bestaat voor de werkzaamheid van osteopathie, en uitsluitend voor de behandeling van nek- en lagerugpijn. Nergens suggereert het rapport de mogelijkheid voor osteopaten om autonome medische handelingen te mogen stellen.De paritaire commissie stelde een lijst op van toegestane en niet-toegestane handelingen voor osteopaten.Bvas waarschuwt ook voor extra uitgaven voor de ziekteverzekering, bijvoorbeeld wanneer er ook een terugbetaling van osteopathie komt. En voor extra blootstelling van de bevolking aan ioniserende stralen, wanneer osteopaten ook medische beeldvorming kunnen aanvragen. Opleiding?Axxon reageert zeer verontwaardigd. Dat osteopaten, die vaak zeer summier zijn opgeleid, behandelingen zouden mogen instellen zonder medisch voorschrift ervaren de kinesitherapeuten als een kaakslag. Kinesitherapeuten, die in Vlaanderen vijf jaar academische opleiding gevolgd hebben, mogen dat nog steeds niet. Ze vinden dat voor de beide beroepstitels de lat minstens gelijk moet liggen.De kinesitherapeuten eisen overleg over het uitvoeringsbesluit.Wat er overigens in het ontwerp-KB zou staan, is nog niet bekend. Het kabinet van minister Maggie De Block meldt de redactie dat "het de bezorgdheid van de artsen deelt". Ook vangen we geruchten op dat er vanuit bepaalde Franstalige hoek druk zou worden uitgeoefend voor een soepelere regeling voor osteopaten - er is maar een universiteit in ons land die een opleiding osteopathie aanbiedt en die is Franstalig.