...

De Kamer stemde eind vorig jaar al in met het wetsvoorstel van minister Onkelinx om de vrije honoraria in twee- of meerpersoonskamers aan banden te leggen. Het heftig weerwerk van de Bvas mocht niet baten, het verbod op ereloonsupplementen werd goedgekeurd. Maar het syndicaat laat het daar niet bij en beslist nu om naar het Grondwettelijk Hof te stappen met een verzoek tot nietigverklaring van de wet.De Bvas tilt erg zwaar aan het verbod op supplementen. "Het is een principiële zaak. Vrije artsenhonoraria behoren tot de fundamenten van ons systeem", verklaarde Dr. Marc Moens eerder. "We komen stilaan in een situatie dat de overheid vaste tarieven oplegt en dat een arts bijna nergens nog een eigen honorarium kan vragen."Welke juridische argumenten de Bvas in de strijd zal werpen, daarover wil het syndicaat nog niet in zijn kaarten laten kijken. "Onze artsen willen het zelfstandig statuut behouden, en bijgevolg ook vrij kunnen blijven beslissen over hun honoraria. Ze willen niet de weg van de staatsgeneeskunde opgaan", zegt woordvoerder David Desmet.Eenmaal het verzoek is ingediend, heeft het Grondwettelijk Hof een jaar de tijd om zich erover uit te spreken. Het verzoek is niet opschortend.Lemye voorzitterOok de machtswissel aan de top is nu officieel. De Franstalige huisarts Roland Lemye werd op 6 mei verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Marc Moens op, die zijn derde mandaat beëindigde. Moens blijft wel aan als één van de vier ondervoorzitters. De andere drie zijn Jacques de Toeuf, Michel Vermeylen en Luc De Clercq.Yves Louis en Michel Masson zijn de nieuwe secretarissen-generaal. De andere topfuncties in het directiecomité zijn voor Bernard Maillet (internationale betrekkingen) en Louis Deflandre (schatbewaarder).Roland Lemye was in 2007 de eerste huisarts die het tot nationaal voorzitter van de Bvas schopte. Hij begint aan zijn tweede mandaat als voorzitter.