...

De Nederlandse Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) roept haar leden op om overmorgen een uur het werk neer te leggen. Ze doen dat uit protest tegen plannen van de Nederlandse overheid om de Zorgverzekeringswet aan te passen in die zin dat zorgverzekeraars niet langer verplicht zouden zijn om een vergoeding te betalen aan zorgverleners met wie ze geen contract hebben. Maar dat zien de huisartsen van de VPH als een aantasting van de vrije artsenkeuze."Het Nederlandse zorgsysteem en bijhorende financiering mogen dan wel anders zijn dan in België, over enkele fundamentele zaken zijn zowel de Nederlandse als de Belgische artsen het roerend eens. Zo is de Bvas, net als de Nederlandse beroepsvereniging van huisartsen, van mening dat patiënten hun eigen huisarts mogen kiezen. Het gaat immers om een vertrouwensrelatie die een conditio sine qua non is voor goede en kwalitatieve zorg", schrijft voorzitter Roland Lemye.Brute pech"De plannen van de Tweede Kamer, waardoor ziekteverzekeraars niet meer verplicht zullen zijn om consultaties terug te betalen van huisartsen waarmee ze geen contract hebben, zetten terecht kwaad bloed bij onze Nederlandse collega's. De facto betekent dit dat Nederlanders enkel nog terugbetaling van hun consultatie zullen krijgen bij huisartsen die met hun ziekteverzekeraar een zorgcontract hebben afgesloten. Dat betekent brute pech voor mensen die bv. al 20 jaar dezelfde huisarts consulteren maar waar er geen zorgcontract is tussen die huisarts en de zorgverzekeraar van de patiënt. Tot vandaag is een Nederlandse zorgverzekeraar verplicht de huisarts terug te betalen, ook als die geen contract met de zorgverzekeraar heeft."De Bvas steunt de oproep van de Nederlandse collega's. "Patiënten moeten in alle gevallen een vrije artsenkeuze kunnen behouden, of ze nu in Nederland dan wel in België wonen", besluit dokter Lemye.