...

Heel wat artsen verzorgen de minder begoede patiënten al gratis, werpt Bvas op. "In feite hebben mensen vaak vooral schrik van de kosten die het gevolg zijn van een consultatie - bijkomende onderzoeken - en van het feit dat er geen terugweg meer is uit hun ziekte."Ligt het probleem dan niet ergens anders? Roland Lemye: "De ziekenfondsen bieden geen buurtdiensten meer aan. Hun kantoren, die ze als 'permanentie' omschreven, maar die hooguit twee keer twee uur per week open waren, zijn verdwenen. Zelfs de allerarmste patiënten moeten over een bankrekening beschikken om terugbetaald te kunnen worden. Dit alles is noch gratis noch administratief eenvoudig. Zou het in deze omstandigheden niet gemakkelijker zijn om op één enkele plek bij het Riziv de terugbetalingen uit te voeren? Die mogelijkheid bestaat, maar ze kende weinig succes toen aan de ziekenfondsloketten nog aan lokale dienstverlening werd gedaan. Maar dat is nu niet meer het geval."