...

Een volledig team van artsen-specialisten dat per direct op non-actief wordt getseld. Het is een ongezien precedent in de Belgische ziekenhuiswereld. Dat de beslissing van het Antwerpse ziekenhuis ZNA Cadix het nodige stof zou doen opwaaien, stoind dan ook in de sterren geschreven. Omdat het syndicaat geen inzage heeft in het dossier wil de Bvas zich niet uitspreken over de medische aspecten van de zaak. Het syndicaat stelt zich wel de vraag of de procedure die werd gevolgd om de artsen op non-actief te zetten, correct is verlopen. "Had de ziekenhuisdirectie niet meer moeten inzetten op bemiddeling metd e betrokken artsen?", vraagt Bvas-voorzitter Johan Blanckaert zich af.De Bvas wijst er op dat de hoofdarts van een ziekenhuis 'handhavingsmaatregelen' kan treffen tegen een ondermaats presterende ziekenhuisarts. De in 2023 gewijzigde ziekenhuiswet reikt de hoofdarts twee middelen aan om te reageren. Zo kan de hoofdarts een disfunctionerende arts schriftelijk waarschuwen wanneer hij of zij van oordeel is dat het medisch aspect, de kwaliteit van zorg of de veiligheid van de patiënten in het gedrang komt. Voorts heeft de hoofdarts een zogenoemd instructierecht dat erop neerkomt dat hij de betrokken arts schriftelijke instructies kan geven. Daarbij is het belangrijk op te merken dat een waarschuwing of een instructie niet worden beschouwd als sanctie. Het is eerder een uitnodiging aan de arts om na te denken over zijn medisch handelen.Diskrediet"Voor zover ons bekend, is er in de zaak van de Cadix-radiologen geen gebruik gemaakt van deze wettelijk voorziene handhavingsmaatregelen", vervolgt Johan Blanckaert. "Wat ook de aanleiding is, het lijkt een heel drastische en verregaande beslissing. De Bvas betreurt dat niet werd geopteerd voor bemiddeling in de medsiche raad of de Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen."Het syndicaat vindt het zorgwekkend dat een ziekenhuisdirectie de resultaten van een intern onderzoek doorspeelt aan de media. "Het schaadt de reputatie van de radiologen en brengt bij uitbreiding het hele artsenkorps in diskrediet. Het zorgt ook voor ongerustheid bij de patiënten. We kunnen alleen maar hopen dat er geen andere onderliggende motieven aan de basis van deze ongeziene maatregelen liggen", besluit Johan Blanckaert.