...

'Ten bewarende titel' betekent dat de procedure een maand of twee in beslag kan nemen en dat de Bvas op elk moment de procedure kan stopzetten als de medicomut aan de eisen van het syndicaat tegemoet komt.Concrete aanleiding om aan de noodrem te trekken is de 'wet op de transparantie', die te veel op maat van de ziekenfondsen geschreven is, zegt Bvas-woordvoerder David Desmet. Met die wet schikt ons land zich naar een Europese richtlijn die financiële transparantie van de arts eist.Desmet: "De Belgische wettekst gaat veel verder dan wat Europa vraagt. Artsen hebben er geen moeite mee om transparantie van kosten en honoraria te garanderen aan patiënten. Maar die transparantie geldt niet ten opzichte van ziekenfondsen. Op dat punt gaat de Belgische wet te ver."Het kabinet van Volksgezondheid heeft wel rekening gehouden met enkele amendementen van de Bvas. "Maar het ligt er vingerdik op dat het de ziekenfondsen zijn die de pen vasthouden."Het artsensyndicaat zit ook met vraagtekens over de fiscale consequenties van de wet op de transparantie voor artsen in een vennootschap. De wet voorziet dat de patiënt steeds een ontvangstbewijs moet krijgen voor de geleverde prestaties. Dat betekent dat het fiscaal strookje verplicht wordt voor artsen in een vennootschap.Eerder al nam dr. Roland Lemye, huidig voorzitter van de Bvas, de mutualiteiten in dit dossier zwaar op de korrel. Zorgverstrekkers controleren is de taak van de controledienst van het Riziv, niet van de ziekenfondsen, argumenteert Lemye."Ziekenfondsen zijn concurrenten want ze zijn ook zelf zorgverstrekkers. Ze bezitten en beheren namelijk ziekenhuizen, poliklinieken, thuiszorgdiensten en apotheken. De meeste mutualiteiten dragen ook een politiek etiket en hebben politieke connecties. Ze leggen zorgverstrekkers regels op die ze zelf niet respecteren."