"Als een zichzelf respecterend artsensyndicaat willen wij continu aan interne vernieuwing en aan kwaliteitsbewaking doen. Onder de bestaande sociale media denken we dat Twitter het meest geschikt is om op een verantwoorde manier het medisch nieuws en alles wat daar rondom leeft snel op te volgen en eventueel van commentaar te voorzien", reageert Bvas-voorzitter Marc Moens.

Met de eigen Twittercommunicatie wil het artsensyndicaat ook de jongere generaties artsen aanspreken, klinkt het. "Tegelijk zien we dat ook bij oudere artsen de interesse voor sociale media snel toeneemt."

Tegelijk wil het syndicaat haar leden wegwijs maken op het sociale medium. Het is gestart met het aanbieden van een e-learningmodule over Twitter aan de geïnteresseerde leden van het BVAS-bestuur, met de bedoeling het uit te rollen naar alle aangesloten leden die er interesse voor hebben, legt dr. Moens nog uit. Hij beklemtoont overigens dat Twitter "uiteraard niet de interne BVAS-communicatie [vervangt]".

"Als een zichzelf respecterend artsensyndicaat willen wij continu aan interne vernieuwing en aan kwaliteitsbewaking doen. Onder de bestaande sociale media denken we dat Twitter het meest geschikt is om op een verantwoorde manier het medisch nieuws en alles wat daar rondom leeft snel op te volgen en eventueel van commentaar te voorzien", reageert Bvas-voorzitter Marc Moens. Met de eigen Twittercommunicatie wil het artsensyndicaat ook de jongere generaties artsen aanspreken, klinkt het. "Tegelijk zien we dat ook bij oudere artsen de interesse voor sociale media snel toeneemt."Tegelijk wil het syndicaat haar leden wegwijs maken op het sociale medium. Het is gestart met het aanbieden van een e-learningmodule over Twitter aan de geïnteresseerde leden van het BVAS-bestuur, met de bedoeling het uit te rollen naar alle aangesloten leden die er interesse voor hebben, legt dr. Moens nog uit. Hij beklemtoont overigens dat Twitter "uiteraard niet de interne BVAS-communicatie [vervangt]".