...

De reële kosten voor personeel en transport - veruit de grootste uitgavenpost voor de wachtposten - stegen in 2022 met 12,62%, terwijl de wachtposten hiervoor maar een index kregen van 8,24%. Ook voor andere posten volgde de indexering de werkelijke kostenstijging niet - terwijl voor posten zoals boekhouding, betaalautomaat en telefonie de wachtposten zelfs geen index kregen.Ook klaagt de Bvas aan dat dit jaar de wachtposten geen vergoeding meer ontvangen voor extra onthaalpersoneel. In 2022 kregen de wachtposten dit nog terugbetaald uit een extra covidbudget. Maar dat is sinds begin dit jaar weggevallen - terwijl zeker een aantal wachtposten het personeel nog altijd nodig hebben, aldus de Bvas.Wachtposten die voor 2023 nog een dossier indienden met subsidies voor een 'dubbel onthaal', visten achter het net.Ondertussen wil de federale overheid dat ook huisartsenwachtposten functionele samenwerkingsverbanden aangaan.Dat is eigenlijk een onderdeel van de Kwaliteitswet, maar het heeft weinig met kwaliteit te maken, stelt de Bvas. In feite gaat het om een "verkapte besparingsmaatregel", aldus het syndicaat.De bedoeling is immers het aantal wachtposten dat de hele nacht open blijft, te beperken -- tot één per samenwerkingsverband van drie wachtposten.En op de al lang beloofde 1733-triage blijft het ondertussen nog steeds wachten.Bvas diende in 2020 een verzoekschrift bij de Raad van State in om het KB dat de functionele samenwerkingsverbanden ten uitvoer moet brengen, te vernietigen. De uitspraak van de Raad van State wordt ten vroegste in april van dit jaar verwacht.De Bvas is niet tegen samenwerkingsverbanden tussen wachtposten: het onderstreept dat het altijd al gesteld heeft dat die van onderuit moeten groeien en niet van bovenaf moeten worden opgelegd.