...

Door de schoolpoorten niet volledig te heropenen, spelen we met de toekomst van de jeugd en van de samenleving, vindt Bvas-voorzitter dokter Philippe Devos. Daarmee zit het syndicaat op dezelfde golflengte als de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force die alle kleuter-, basis-, en secundaire scholen op 1 september opnieuw voltijds wil laten opengaan. "Secundaire scholen heropstarten volgens een draaiboek dat leerlingen op bepaalde dagen weghoudt van school is een slecht idee," meent de Bvas. Het syndicaat dringt erop aan scholen en leerkrachten maximaal te ondersteunen met realistische en haalbare veiligheidsmaatregelen.Dokter Devos stelt dat kinderen die niet naar school kunnen gaan "een groot sociaal gemis" hebben. "Dit houdt zeker voor kwetsbare groepen psychosociale risico's in." Daarbij komt een niet meer in te halen leerachterstand. Scholen beperkt heropenen zou een verkeerd signaal zijn want "onderwijs is een basisrecht. Het mag niet verder in het gedrang komen," aldus de Bvas.Vandaag maakte Sciensano nieuwe cijfers bekend. "Ze bevestigen", dixit dokter Devos, "wat ook al uit ander wetenschappelijk onderzoek is gebleken: de kans dat kinderen en hun leerkrachten op school een besmetting oplopen, is verwaarloosbaar."Tot slot wijst de Bvas erop dat niemand kan voorspellen hoelang de Sars-CoV-2-pandemie zal aanhouden. "En dus hebben we als maatschappij geen andere optie dan alle schoolpoorten zonder enige restrictie op 1 september wagenwijd open te zetten", zo luidt het nog.