...

De Bvas maakt dit jaar nog eens een lijstje op van nieuwe behoeften voor de artsen. Het komt uit op een bedrag van 381,5 miljoen euro die artsen nodig hebben om noodzakelijke aanpassingen mogelijk te maken.Het syndicaat maakt vervolgens een minimumlijstje op, met aanpassingen van de honoraria voor bezoeken en consultaties door huisartsen en specialisten (zie onder). Dat is nog goed voor een bedrag van 255,2 miljoen euro. De Bvas stelt voor die herwaardering te spreiden over vier jaar - wat dan nog neerkomt op een bedrag van 63,8 miljoen per jaar.Wegens geen bugdettaire armslag... Dat het syndicaat zo'n lijstje opmaakt is niet uitzonderlijk. Vroeger was dat een geplogenheid vóór de besprekingen over de begroting werden aangevat, onderstreept Bvas-voorzitter Marc Moens. Maar met de komst van deze regering raakte die traditie in ongebruik, om de simpele reden dat er geen budgettaire armslag voor was.En dat is voor dokter Moens ook het probleem dit jaar. Het deelbudget van de artsenhonoraria bedroeg dit jaar 8,4 miljard en zou volgens de technische ramingen in 2019 uitgroeien tot 8,7 miljard - een toename met 3,36%. Volgens de normatieve begroting kan het bedrag stijgen met 2,95% (1,5% groeinorm en 1,45% index). Extra besparingen kunnen dit jaar misschien vermeden worden, maar de budgettaire ruimte voor de maatregelen die de Bvas vraagt, is er niet.Eigen budget oppeuzelen"Van deze minister mag je wel van alles voorstellen, maar je moet wel zelf vinden hoe je het kunt financieren. Het wordt onhoudbaar dat nieuwe zaken alleen nog maar mogelijk zijn wanneer je je eigen budget oppeuzelt", aldus Moens.Om die reden besloot de Bvas om niet vóór deze begroting te stemmen - als enige op de artsenbank onderstreept dr. Moens nog.Ook de Bvas onderstreept dat het handhaven van de 'structurele onderbenutting' maakt dat de begroting de groeinorm van 1,5% niet haalt - een bijkomende reden om zich niet bij een begroting neer te leggen die met deze blokkering toch rekening houdt. Moens betreurde ook dat Bvas niet kon aanwezig zijn bij de voorbespreking van dit voorstel. De vergadering waar die plaatsvond viel samen met een andere zeer belangrijke vergadering, die over het eHealth-platform. En Bvas heeft ook geen onbeperkte mankracht.