...

De discussie over het 'referentiekader voor het overleg' (zie berichtgeving vorige week) werd gisteren even stil gelegd en er werd vooral gediscussieerd over het aanwenden van het stuk van de indexmassa dat niet werd ingehouden (een derde van het oorspronkelijk bedrag, nog goed voor 121,8 miljoen euro). Domus Medica pleitte er eerder al voor om met dit geld vooral de vergoeding voor intellectuele prestaties omhoog te trekken. In een nota waarin Bvas zijn standpunt uiteenzet over verschillende onderwerpen, pleit dit syndicaat om de index lineair toe te passen. Iedereen gelijk voor de wet dus.Het grootste artsensyndicaat wijst er onder meer op dat op een aantal technische verstrekkingen de index al vaker - geheel of gedeeltelijk - werd ingehouden. De personeelskosten en de infrastructuurkosten die met deze vergoedingen worden gedekt, zijn ondertussen wel blijven stijgen. De Bvas pleit voor een nieuw wettelijk kader dat honoraria automatisch indexeert bij overschrijding van de spilindex.Een aantal verdere standpunten uit de nota:Bvas doet hier nog twee concrete voorstellen.We komen op deze nota nog later terug (zie ook krant).