...

Ook Roland Lemye zou aanwezig moeten zijn. Het syndicaat heeft een tweetal weken geleden een tekst gepubliceerd waarin het schrijft: "Artsen en ziekenfondsen hebben nog maar net een akkoord gesloten en minister Onkelinx voert al nieuwe onaanvaardbare besparingsmaatregelen in de ziekenhuisgeneeskunde in." Michel Masson (Chambre Syndicale de Liège) herinnert aan de drie grote struikelblokken voor de artsen: opheffing van de terugbetaling van een ecg als aparte prestatie, verlaging van het forfait voor klinische biologie en het huidige project van all-infinanciering per aandoening. Het minste wat je kunt zeggen is dus dat de sfeer niet goed is, temeer omdat ook het Algemeen Syndicaat negatief staat tegenover de projecten van de minister. Of de ziekenhuisartsen al dan niet zullen staken, kunnen we op dit ogenblik onmogelijk voorspellen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.