...

De wet 'diverse bepalingen inzake gezondheidszorg' (één van de twee onder die naam die donderdag 24 november in de Kamer werd aangenomen) verbiedt de supplementen voor die patiënten in de ambulante zorg. Ook artsen - specialisten en huisartsen - die het akkoord artsen-ziekenfondsen niet hebben onderschreven moeten zich daarmee toch houden aan de overeengekomen tarieven."De minister ondermijnt daarmee het hele conventiesysteem", stelt BVAS-voorzitter Johan Blanckaert in een persmededeling. Tegen de redactie meldde hij dat hij had genoteerd dat Frank Vandenbroucke in de Kamercommissie stelde het akkoord artsen-ziekenfondsen niet te willen ondergraven. Maar het is onaanvaardbaar dat de betreffende bepalingen uit de wet dan toch al als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de artsen hangt.De BVAS stelt dat vooral specialisten die buiten het ziekenhuis werken ongemeen hard getroffen worden door deze maatregel. "Extramurale praktijken werken zonder forfaitaire vergoedingen, zonder budget financiële middelen en voor dezelfde nomenclatuur liggen de extramurale honoraria soms lager dan de intramurale.""We wijzen erop dat alle kosten verbonden aan ambulante zorg uitsluitend gefinancierd worden door de erelonen. In de ambulante zorg zijn er geen tegemoetkomingen voor onder meer personeel en uitrusting." Bijkomende erelonen zijn de enige manier voor de specialist om de - volgens BVAS gewilde - onderfinanciering te compenseren.Het verbod op supplementen geldt alleen voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming, maar dat is wel een vrij grote groep. Ook bij ziekenhuispatiënten zijn supplementen veelal verboden, maar ze blijven wel mogelijk als die patiënt voor een éénpersoonskamer kiest - ook als dat iemand is die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. In de ambulante zorg is er geen equivalent voor een éénpersoonskamer, merkt BVAS in de persmededeling op.In de Kamercommissie had de federaal minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, aangestipt dat er een uitvoerings-KB nodig is om dit verbod op supplementen te laten uitvoeren. Voordat dat KB verschijnt is er volgens de Vooruit-minister nog wel ruimte voor overleg met de artsen. Maar dokter Blanckaert vraagt zich af wat formeel overleg achteraf nog voor zin heeft, als de minister de wet door de regeringspartijen laat goedkeuren nadat artsen al hebben laten verstaan dat ze het voorstel afwijzen.Bovendien merkt Blanckaert in de persmededeling op dat minister Vandenbroucke zondag op VTM verklaarde dat dit verbod op ereloonsupplementen voor patiënten met een verhoogde tegemoetkoming "een lakmoesproef voor de regering is"."Bvas kan alleen maar vaststellen dat overleg met de minister geen enkele zin meer heeft en overweegt een juridische procedure tegen de wet", concludeert de persmededeling.