...

De overheid heeft zich geëngageerd om zorgverleners in de ambulante zorg te bevoorraden met maskers, handschoenen, veiligheidsbrillen en beschermende schorten, zodat ze hun activiteiten kunnen heropstarten. Huisartsen kunnen dat materiaal verkrijgen bij hun triagecentra. BVAS is verbaasd dat de overheid de groep van artsen-specialisten die actief zijn buiten het ziekenhuis - in poliklinieken of privépraktijken - over het hoofd blijft zien. Zij staan niet eens op de lijst van het RIZIV met 'prioritaire groepen' voor de verdeling van persoonlijk beschermingsmateriaal. Van de vele extramurale artsen-specialisten die toch een aanvraag indienden op de officiële website, heeft niemand al een levering ontvangen.In een brief aan minister De Backer vraagt BVAS uitleg over deze gang van zaken. De extramurale specialisten staan dichtbij hun patiënten en zijn essentieel voor het goed functioneren van de gezondheidszorg, luidt het.