...

Niet alleen 160 huisartsen kregen een brief van het Riziv om zich te verantwoorden voor hun voorschrijfgedraag voor statines, antibiotica en PPI's, ook enkele specialisten vonden een enveloppe in hun bus van de Profielencommissie. Dat vertelt dr. Marc Moens, ondervoorzitter van de Bvas, aan onze redactie.Minimum 10.000 euroHet Riziv richtte zich tot specialisten die in 2011 voor minimum 10.000 euro voorschreven op de bovenvermelde categorieën. Dat op elk van de drie geneesmiddelenklassen dieper wordt ingegaan, vindt dr. Moens niet meteen zinvol. "Met de medicomut ondersteunen wij het correct informeren van voorschrijvende artsen. Maar pediaters, dermatologen of gynaecologen briefen over het voorschrijfgedrag voor cholesterolremmers, is volgens mij niet nodig."Toch is deze actie van het Riziv nuttig, onderstreept Moens. "Want in de brieven staat ook erg leerzame informatie die wel specialismegebonden is."De verstrekte inlichtingen kaderen in een informatiecampagne onder de specialisten. In tegenstelling tot de 160 huisartsen hoeven de aangeschreven specialisten niet te antwoorden aan het Riziv.Geen specifiek huisartsenprobleemVorige week klaagde SVH-voorzitter dr. Herman Moeremans het feit aan dat de media huisartsen verantwoordelijk stelden voor de geneesmiddelen(over)consumptie van de doorsnee Belg. Hij ontkende niet dat er hier en daar problemen zijn, maar wees er terecht op dat de aandacht nogal eenzijdig op de huisartsen werd gericht."Is in veel gevallen niet de specialist verantwoordelijk voor de opstart van de medicatie? Wat met voorschriften die nog gewijzigd worden bij de apotheker? Moet er geen rekening gehouden worden met de adviezen over het geneesmiddelengebruik die de huisarts meegeeft aan zijn patiënten? En spelen de (economische) belangen van het Riziv zelf geen bepalende rol?", klonk het toen.