...

De enque viel vorige week in de bus bij huisartsen en specialisten. Ze peilde naar de de kwaliteit van ziekenhuizen. De Bvas schaart zich achter het negatieve advies dat de Orde al verstrekte. De Orde motiveerde haar standpunt onder meer door de onwetenschappelijke methode op de korrel te nemen. Voor de Bvas komt daar nog bovenop dat de enque hier en daar inhoudelijk rammelt. Dus liever niet op ingaan, besluit het syndicaat bij monde van voorzitter Marc Moens.