...

De gevolgen die aan de inrichting van een derde categorie artsen vasthangen, zijn veel ingrijpender dan dr. Hueting voorstelt, vindt de Bvas. Zo daalt het ereloon van een consultatie van 20,63 euro (erkende huisarts) naar 14,90 euro (algemeen geneeskundige met verworven rechten), waarschuwt het artsensyndicaat. Een terechte bekommernis - al dient daarbij vermeld te worden dat heel wat 'gespecialiseerde huisartsen' in loonverband werken, waardoor ze dit niet meteen zullen voelen. Ook dr. Hueting sprak die zorg overigens uit, maar hij stelde meteen zijn hoop op onderhandelingen op het terrein. "Het kan inderdaad niet dat deze artsen plots minder zullen verdienen voor hetzelfde werk", vertelde hij in Artsenkrant. "Maar dat probleem zullen we ad hoc moeten oplossen, op het terrein." Een uitspraak die in het verkeerde keelgat schiet bij de Bvas. "Huisartsen die hun erkenning dreigen te verliezen, werken in de meest uiteenlopende domeinen van de geneeskunde. En die grote diversiteit is niet compatibel met het haast simplistische discours van het ASGB aan hun adres."Niet eenvoudigAfsluiten doet de Bvas haar mededeling met de melding dat ze zich al vijftien jaar lang inzet voor een duurzame oplossing in dit dossier. "De meeste initiatieven daarover hebben wij op tafel gelegd, maar dat lijkt dr. Hueting te vergeten", klinkt het verontwaardigd. "Een globale oplossing vinden voor deze situatie is allerminst eenvoudig, onder meer door de professionele diversiteit van de betrokken huisartsen. Maar we zijn van plan om de beroepsbelangen van deze groep met al onze kracht te verdedigen."