...

De Bvas meldde de resultaten van de enquête nog voor het Overlegcomité van 17 november. Daar werd op de vraag van bepaalde regeringspartijen voor een algemene verplichte vaccinatie uiteindelijk niet ingegaan. In plaats daarvan moet de coronacommissaris nagaan op welke manier men de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk krijgt. "Daarbij moeten de juridische, ethische en motivationele elementen mee in overweging genomen worden." Een verplichte vaccinatie voor zorgverleners komt er ondertussen dus wel - dat is zeker bij 85% van de Bvas-leden welkom.Groot risico op burn-outUit de resultaten van de online-enquête door Bvas blijkt ondertussebn nog maar eens hoe het water de artsen aan de lippen staan. Ongeveer de helft van de bevraagde huisartsen antwoordt dat ze een groot risico hebben van burn-out. Onder de taalgrens is dat meer dan de helft (56+%), boven de taalgrens blijft het iets onder de helft (46%).Specialisten signaleren blijkbaar iets minder vaak een groot risico op burn-out. Toch acht van alle artsen tezamen 40% het risico van professionele uitputting groot, 53% ziet een klein gevaar, 7% oordeelt het gevaar eigenlijk onbestaande. Covid slaat toeRond een derde van de bevraagde artsen is zelf al ziek geweest door covid. Bij de huisartsen is dat 35% - maar vooral bij Franstalige huisartsen ligt het percentage toch wel hoog met 45%. Bij Nederlandstalige huisartsen was het beduidend minder het geval (24%).Bij artsen-specialisten liggen de kaarten anders. 31% van de Nederlandstalige specialisten was al eens ziek door covid, tegenover 28% van de Frantstalige.69% van de specialisten rapporteert wel problemen in hun ziekenhuis of op hun dienst door een verhoogde uitval van personeel.De meeste Bvas-leden denkt dat het nog drie tot zes maanden gaat duren voor de achterstand in de zorg - essentiële en niet-essentiële - zal zijn weggewerkt. Maar zeker 39% schat dat dit nog minstens acht maanden of meer zal duren voor er geen achterstand meer is in de niet-essentiële zorg.