...

Zoals u vandaag kunt lezen in de krant, ging het Verzekeringscomité op zoek naar besparingen, om een voorzichtige aanzet te kunnen geven voor meer structurele hervormingen. Voor Bvas-ondervoorzitter Marc Moens missen die elke geloofwaardigheid. Hij maakte, voorafgaand aan een tegenstem, een hele reeks opmerkingen bij de voorgestelde nota.Capitatie?Een uitgangspunt van de nota is om de eerste lijn te versterken. Maar dr. Moens stelt vast dat de specialisten daar systematisch van worden uitgesloten, zoals in het Vlaamse eerstelijnsdecreet. "Niet bijster goed voor de samenwerking", merkt hij op.De nota ziet als uitdaging het ontwikkelen van generieke zorgprogramma's voor de complexe zorg. "Zouden we niet beter de uitkomst afwachten van de verdere evaluatie van de twee zorgtrajecten? De huisartsenpraktijk is holistisch en is een generiek zorgprogramma. Waarom moet die in een nieuw kleedje?"Ook stelt de nota voor meer geld opzij te zetten voor de huisartsenwachtposten (terwijl de standaardisering en de 'harmonisering' doorgaat). "Gingen we eerst niet wachten op een beoordeling van het effect van de wachtposten op de globale opvang in de urgentiegeneeskunde?"In het GMD zou volgens de nota de praktijktoelagen, de informaticapremies en de zorgtrajecten moeten worden geïntegreerd. "De ziekenfondsen willen alles in het GMD stoppen. Ik vermoed dat ze eigenlijk bedoelen dat ze een capitatie willen."GeneesmiddelenDe besparingen zouden dus vooral in de geneesmiddelensector plaatsvinden, ondanks het pact tussen de minister en de farmaceutische industrie. Vooral de klinische biologie en voor een kleiner stuk de radiologie moeten ook 25 miljoen ophoesten. Met het vrijgekomen geld worden volgens de Bvas-voorman "een aantal troostprijzen uitgedeeld".Hij noemt er een: "Zeven miljoen voor de bevallingen tijdens de wacht- en weekenden. Maar vergeet niet dat binnenkort de normale bevallingen alleen nog maar worden uitgevoerd door een vroedvrouw."En de besparingen op geneesmiddelen treffen zeker niet alleen de industrie. Goedkoop voorschrijven wordt gepromoot, outliers worden gevolgd om fraude en misbruik te bestrijden. "Wie wordt er bedoeld met outliers ? De voorschrijvers, de verstrekkers of de ziekenhuizen waar anomaliën worden vastgesteld? Hoe gaat men zo 5 miljoen recupereren?"Daarvoor zouden ook onafhankelijke medische informateurs (=artsenbezoekers) worden ingeschakeld. "Niemand is onafhankelijk. De belangrijkste opdracht van deze informateurs is artsen zo goedkoop mogelijk te doen voorschrijven. Daar gaan ze software voor installeren in de programma's van artsen en apothekers. Nog meer bugs en complicaties?"Door een betere opvolging van de anti-TNF-medicatie willen de ziekenfondsen 10 miljoen besparen; "Ook hier weer nieuwe bijkomende administratie via informatica. Zal men het aan de reumatologen opgelegde en zeer arbeidsintensieve Tardis-systeem verplichten voor gastro-enterologen, dermatologen....?"