...

Het artsensyndicaat heeft een brief geschreven aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block met de vraag wat zij gaat ondernemen. Normaal zouden huisartsen vanaf juli dit jaar de aanvraag voor de premie moeten kunnen indienen. Maar omdat de spelregels nog niet in het Staatsblad zijn gepubliceerd, moeten ze daarmee wachten. Dat staat ook te lezen op de website van het Riziv.Bvas stelt dat de huisartsen hierdoor financieel nadeel ondervinden. Volgens het syndicaat is dat de regering in lopende zaken is, geen mogelijk excuus. De premie bedraagt voor de meeste praktijken enkele duizenden euro's - het maximum is 6.000 euro. Dat huisartsen die daar recht op hebben er tot Sint-Juttemis moeten op wachten, kan niet door de beugel.En de geïntegreerde premie is ook geen alleenstaand geval. Ook stagemeesters, bijvoorbeeld, wachten nog op de regelgeving voor hun premie.In de brief dringt Bvas in ieder geval aan op een spoedige oplossing voor de huisartsen.