...

Door de wet diverse bepalingen die op 24 november jl in het Staatsblad verscheen. Vanaf januari kunnen zorgverleners aan patiënten met een recht op verhoogde tegemoetkoming (RVT-patiënten) tarieven meer vragen "die afwijken van de verbintenissentarieven". Om te voorkomen dat het zover kwam dreigde de Bvas begin dit jaar het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen op te zeggen. Het deed dat niet omdat het twee toezeggingen noteerde van de minister.Ten eerste zou onderzocht worden wie de echt financiële kwetsbare patiënten waren. Er zijn 2,2 miljoen RVT-patiënten - geen sprake van dat dat allemaal mensen zijn die in armoede of op de grens ervan leven, aldus Bvas.Ten tweede had minister Vandenbroucke beloofd wat supplementen juist inhouden, zegt Bvas - maar ook deze belofte breekt de minister. Door elke afwijking op de conventietarieven te verbieden, hanteert de minister nu de breedst mogelijk definitie voor supplementen. De toegezegde discussie daarover bleef dode letter.Vorige week besloot de Bvas dan maar zelf de discussie over wie de financieel kwetsbare patiënten zijn dan maar zelf te openen. Maar de enige reactie die daarop kwam, was die van de CM en Solidaris die de automatische toekenning van het RVT-statuut nog willen verruimen. Er zouden bij de 2,2 miljoen RVT-patiënten er zo nog een ruim een half miljoen bijkomen, stelt de Bvas vast.Bvas reageert helemaal niet asociaal, verzekert het. Middelen zijn schaars, een gunstig financieel statuut zou alleen maar moeten toegekend worden aan die het echt nodig heeft. Wat men aan de anderen uitgeeft wordt afgenomen van hen die echt in een precaire situatie zitten, stelt het artsensyndicaat.Artsen vragen ook niet supplementen aan hun patiënten om hun zakken te vullen. Ze vragen extra geld omdat ze met de tarieven uit het akkoord vaak geen kwaliteitsvolle zorg kunnen leveren, zo onderstreept Bvas-voorzitter Johan Blanckaert. Vooral specialisten met een ambulante praktijk komen met de officiële tarieven niet uit de kosten.Wanneer de minister de vrijheid van artsen negeert om zelf te kiezen tussen de officiële of eigen tarieven, maakt hij zelf het overlegmodel irrelevant, luidt de conclusie."Door de basis van tariefakkoorden te ondermijnen en botweg elk overleg te weigeren, zet minister Vandenbroucke eigenhandig een geneeskunde met twee snelheden op de sporen", aldus dokter Blanckaert. "Met andere woorden: Vandenbroucke zal het tegenovergestelde bereiken van wat hij wil."