...

Philippe Devos was al lid van het bestuur van BVAS en van de Syndicale Kamer van Luik, en bekleedt verschillende mandaten in het RIZIV. De 48-jarige Bart Dehaes, een generatiegenoot, zal als nieuwe Nederlandstalige ondervoorzitter Devos bijstaan. Dokter Dehaes is specialist in nucleaire geneeskunde (Ziekenhuis Oost-Limburg).De continuïteit wordt verzekerd met de huisartsen Dirk Scheveneels en Luc Herry, en internist Pierre Duprez als mede-ondervoorzitters."Het syndicaat heeft de plicht om visionair te zijn", stelde Devos in zijn speech als nieuwe voorzitter. "Het moet belangrijke internationale trends identificeren en de behoeften van patiënten aanvoelen, in combinatie met de noden van zijn leden, liefst prospectief."Verandering"Alles is in beweging, alles verandert, tegen steeds hogere snelheid: de maatschappij en daarbinnen ook de gezondheidszorg, de geneeskunde en de geneeskunst", vertelde Marc Moens in zijn afscheidsrede.Verandering hou je niet tegen weet Moens: "Die geneeskunst zal er in de zeer nabije toekomst in bestaan de artificiële intelligentie, samen met de big data, in te passen in de geneeskunde, zodat de gezondheidszorg kan worden geoptimaliseerd."En dus verwelkomt hij de jongere collega's, die de toekomst van de BVAS moeten verzekeren. Moens was alles tezamen 12 jaar voorzitter van BVAS. Zijn eerste voorzitterschap begon in 1998. Hij werd nadien nog drie keer voorzitter. Een voorzitterschap van BVAS duurt telkens drie jaar en moet volgens de statuten telkens worden gewisseld tussen een Franstalige en een Nederlandstalige.Marc Moens werd zaterdag tot erevoorzitter benoemd, samen met zijn 'compagnon de route', dokter Jacques De Toeuf, tot vorige week ondervoorzitter, en met dokter Roland Lemye.De volledige samenstelling van het directiecomité van BVAS ziet er als volgt uit: