...

Dat zegt meester Henri Anrys, jurist en algemeen secretaris van de Syndicale Kamer Waals-Brabant, Henegouwen en Namen in een reactie op het hoofdartikel in Artsenkrant van vandaag. "De informatie in het kadaster is enkel van nut als eerst naar de behoeften wordt gekeken," stelt Anrys. "Hoeveel pediaters hebben we bijvoorbeeld nodig per 10.000 kinderen, in het ziekenhuis en daarbuiten? Hoeveel kinderpsychiaters? Hoeveel geriaters? Er zijn normen die als basis dienen, maar zijn die realistisch?" Enkele jaren geleden werd vooropgesteld dat er vijf voltijdse kinderartsen moeten zijn per 20 pediatriebedden, gaat Henri Anrys verder. "Maar dat is onmogelijk te financieren. Als je spreekt van een tekort uitgaande van die absurde norm, dan loop je recht tegen de muur. Nochtans is er nu naar verluidt een tekort aan kinderartsen, terwijl het gaat om een tekort in de ziekenhuizen. De norm werd overigens recent verlaagd."Geen veralgemeend tekort Vorige week schotelde de Bvas minister Maggie De Block overigens een nota over de numerus clausus voor. Anrys legt uit wat er in staat. Volgens het syndicaat is er alvast geen sprake van een veralgemeend artsentekort. In een notendop komt het hierop neer. Volgens de Bvas zijn de Franstalige geneeskundestudenten die volgend jaar geen Riziv-nummer dreigen te krijgen het slachtoffer van de numerus clausus en de gijzelaars van het machtsspel tussen de Franse Gemeenschap en de federale overheid. Dat 6.000 huisartsen hun erkenning riskeren te verliezen, komt door een gebrek aan patiënten. Het tekort aan ziekenhuispediaters wijt de Bvas aan de onhoudbare normen. Stagiairs opleiden kost veel geld en het gebrek aan financiering schrikt de stagemeesters af. Maggie De Block, die de Bvas recent heeft ontvangen, zou beloofd hebben om al deze argumenten aandachtig te bestuderen.