...

Het eerste punt heeft betrekking tot de artsen. Bvas vraagt de politici de controlebevoegdheid van de ziekenfondsen aan banden te leggen en dan vooral als het gaat om niet-geconventioneerde artsen. Naar patiënten toe moet er uiteraard wel voldoende transparantie zijn. Incentives en niet dwangmaatregelen moeten de krachtlijnen van een "bottom-up" kwaliteitssysteem zijn.LiquidatiebonusVoorts verzet Bvas zich tegen de liquidatiebonus. Ook moet het voor het syndicaat mogelijk zijn voor niet-geconventioneerde artsen om honorariumsupplementen te vragen in twee- of meerpersoonskamers in ziekenhuizen. De plannen van het christelijk ziekenfonds om dergelijke supplementen ook te verbieden in dagziekenhuizen en éénpersoonskamers ziet Bvas zeker niet zitten.Nog volgens Bvas mogen artsen die werken in combinatie met een pensioenuitkering niet worden gediscrimineerd. Het e-Healthsysteem mag de vertrouwelijkheid tussen arts en patiënt niet schaden. Bvas vraagt hier garanties voor.Op vlak van de felbesproken numerus-clausus vraagt het syndicaat de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen en de contingentering te behouden. Dan zijn er nog de vragen voor een budget om burn-out bij artsen aan te pakken en artsen-experten en gevangenisartsen tijdig en behoorlijk te betalen (voor gevangenisartsen stelde Bvas een typecontract op, nvdr).WachtdienstenAndere eisen zijn er met betrekking tot de huisartsen. Wachtdiensten zijn hier een heikel punt. Bvas vraagt akkoorden tussen ziekenhuizen en wachtposten, een pool van wachtartsen, vrijstelling van wachtdiensten voor artsen ouder dan 60 jaar en fiscale vrijstelling voor wachtdiensthonoraria.Ook ziet Bvas het niet zitten dat huisartsen na een controle door het FOD Volksgezondheid worden gedegradeerd. Wel moet een speciaal statuut voor hen mogelijk zijn, zodat ze op termijn opnieuw in de huisartsgeneeskunde terecht kunnen.Bij chronische ziekten moet "langdurige consultatie" mogelijk zijn. En Bvas vraagt de politici wat hun standpunt is over solo-huisartsen, groepspraktijken en medische huizen. Op het vlak van het systeem van de derde betaler wil het Bvas het systeem uitgebreid zien, met een in vraag stellen van de ziekenfondsen bij directe uitbetaling.DiscriminatieMet betrekking tot de geneesheren-specialisten vraagt het syndicaat een eenduidige financiering voor de stagemeesters, zoals bij de kandidaat-huisartsen. Nu discrimineert de financiering, nog volgens Bvas, de stagemeesters en de stagiairs in de niet-universitaire ziekenhuizen.Wat de financiering van de spoeddiensten betreft, vraagt Bvas een advies aan spoedartsen en huisartsen, om zo de kwaliteit van de spoedeisende zorg op te krikken. Wachtrijen aan de spoed stimuleren door het huidige puntensysteem is volgens Bvas niet de te volgen weg.ZiekenhuizenOp vlak van de ziekenhuizen vraagt het syndicaat financiering op maat van de diagnostische en therapeutische vrijheid van de artsen. Tot slot benadrukt Bvas dat ze als syndicaat onontbeerlijk is in alle comités, commissies, raden en werkgroepen die te maken hebben met de werkomstandigheden van artsen. Het hele memorandum kan u lezen via deze link.