...

In het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen is opgenomen dat dit jaar een regeling wordt uitgewerkt om vanaf 2016 een forfaitaire vergoeding in te voeren per goedgekeurd stageplan voor artsen-specialisten in opleiding. Dat moet ervoor zorgen dat geneesheren-specialisten die ASO's in niet-universitaire ziekenhuizen begeleiden, voor deze inspanning eindelijk ook van het Riziv iets terugkrijgen.Het Bvas reageert met deze mededeling blijkbaar op de aantijging van AADM dat het een in dit akkoord voorzien bedrag van 10.000 euro per ASO zou hebben tegengehouden. "Onze ervaring leert dat dergelijke realisatie een moeizame en trage procedurele weg dient af te leggen en noodzakelijkerwijs veel overleg met alle betrokkenen zal vergen," aldus het persbericht. "Het is om die reden dat de Bvas heeft voorgesteld de nodige middelen nog niet in 2015 te voorzien."Er moest dit jaar bovendien met allerlei besparingen geld bijeengeschraapt worden om projecten gefinancieerd te krijgen die eigenlijk al lang waren goedgekeurd, stelt de Bvas. Terzelfdertijd blijft het syndicaat, zo verzekert het, ijveren "voor een beter statuut van ASO's, een correcte naleving van de wet op de arbeidsduur, en een aanvaardbare financiering voor bijkomend gepresteerde uren bij opting-in (...)".