...

In een eerste commentaar op de verkiezingsuitslag legt de BVAS de nadruk op de vele problemen die gepaard gingen met deze syndicale stembusslag. "De BVAS dankt alle collega's die hun stem voor ons uitbrachten. Soms moesten ze er grote inspanningen voor leveren," zo luidt het. In een mededeling verwijst dokter Moens naar de honderden klachten die de BVAS ontving, de valse informaticastart en de moeilijke heropstart, de slechte en extreem trage postbedeling van de tokens per brief en de instabiliteit met onbeschikbaarheden van het informaticasysteem. "Ondanks dat alles gaat de BVAS ervan uit dat het Riziv de syndicaten niet heeft willen uitsluiten als relevante stakeholders, noch hun impact op het gezondheidsbeleid heeft willen inkrimpen en al evenmin heeft willen besparen op de dotaties van de syndicaten," luidt het.Toch is dokter Moens "bijzonder teleurgesteld" over de manier waarop het Riziv de langdurige verkiezingsstrijd organiseerde. Daardoor bracht nog geen kwart van de artsen zijn stem uitbracht. "Samen met het Riziv willen we zoeken naar betere modaliteiten om de organisatie in 2022 beter te doen verlopen. In de eerste plaats om de participatiegraad op te krikken."Over het resultaat zelf is de BVAS natuurlijk wel erg tevreden. "We zijn ongetwijfeld de grote winnaar van deze koers met hindernissen en met een extra zetel voor de huisartsen in de Nationale Commissie behaalt de BVAS opnieuw de absolute meerderheid." Dokter Marc Moens tot slot: "Voor onze (potentiële nieuwe) leden zullen we ons energiek blijven inzetten om hun rechtmatige belangen en die van de patiënten te blijven verdedigen."