...

"De Bvas is terughoudend tegenover dit principe en vestigt de aandacht op de gevolgen voor de toegankelijkheid tot de zorg en de schadelijke effecten van een dergelijk systeem", zegt dr. Roland Lemye, voorzitter van Bvas."Dit idee heeft geen rekening gehouden met de verplaatsingen voor de gezondheidszorg, die niet met het openbaar vervoer kunnen worden gedaan omwille van de afstand en de tijdstippen.""De overheid zal de verhoogde kosten voor de verplaatsingen van de thuisbezoeken door de huisartsen op zich moeten nemen, zo niet zullen de patiënten deze kost moeten dragen", gaat dr. Lemye voort."In sommige ziekenhuisdiensten zijn specialisten actief, die dagelijks lange trajecten moeten afleggen om hun werk te doen." Deze kosten zullen ten laste van de ziekenhuizen moeten worden gelegd. Ook de patiënten zullen deze extra kosten moeten betalen om naar hun arts of ziekenhuis te gaan."De Bvas herhaalt overigens haar eisen met betrekking tot parkeerfaciliteiten, zowel dichtbij ziekenhuizen en dokterskabinetten, als voor huisartsen die op huisbezoek gaan. "Deze huisbezoeken dreigen te verdwijnen als er geen oplossing uit de bus komt", luidt het.