...

Als een onvoorwaardelijke oproep om het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2016 op te zeggen klinkt het niet. Maar de Bvas geeft artsen onomwonden de raad persoonlijk de afweging te maken. Het akkoord moet de arts met een aangetekend schrijven opzeggen, dat hij ten laatste op 14 december moet versturen.De artsen moeten zelf de rekening maken, vindt de Bvas. Ze verliezen twee derden van de index (wat met het resterende derde gebeurt, is nog niet beslist, nvdr). Daarnaast moeten dokters - onder meer cardiologen, gynaecologen, radiologen en klinisch biologen - samen ongeveer 64 miljoen euro ophoesten. Over de helft van dat bedrag is niet eens onderhandeld, luidt het. Een aanzienlijke groep artsen verliest bovendien het sociaal statuut (of minstens de helft daarvan, nvdr) doordat ze niet genoeg terugbetaalde prestaties aan het Riziv aanrekenen. Deze artsen hebben er helemaal geen belang bij om zich aan de tariefafspraken te houden, vindt de Bvas. Ze krijgen er niets voor terug.Wanneer ze zelf hun tarieven vaststellen, kunnen artsen deze verliezen proberen te compenseren, stelt de Bvas. Het syndicaat wil leden en niet-leden bijstaan om de overweging te maken. Het akkoord van rechtswege opzeggen is niet mogelijk omdat het inhouden van het grootste stuk van de index gebeurt via een omzendbrief van het Riziv. Er komt geen publicatie van deze maatregel in het Belgisch Staatsblad - en dat is een voorwaarde om de voorziene opzeggingsprocedure te kunnen starten.In de brief waarmee artsen het akkoord opzeggen, geven ze ook de reden aan: het verlies van de index, dan wel het verlies van het sociaal statuut, zo luidt nog het advies van het artsensyndicaat.Het persbericht Deconventie met het fijn scalpel vindt u hier.