...

De Bvas onderstreept dat het geen andere mogelijkheid heeft. Het probeerde de wet en het KB die de verplichte regeling hebben ingevoerd, bij te sturen. Het vroeg de overheid om de mogelijkheid in te voeren dat patiënten uit eigen keuze konden afzien van de derbetalersregeling (een 'opt out').Het probeerde ook om een uitzonderingsmaatregel te verkrijgen voor oudere artsen. Zij hebben niet altijd al een geïnformatiseerde praktijk met de elektronisch mogelijkheden die de toepassing van de verplichting zouden moeten vergemakkelijken. Hun praktijk voor nog enkele aanpassen is een onbegonnen werk - luidt de redenering.Maar het syndicaat ving bot, en de regering houdt vast aan het akkoord dat de invoering van de regeling in het vooruitzicht stelde.Grote weerstandDe Bvas stelt vast dat bij huisartsen én specialisten grote weerstand tegen deze regeling heerst. Deze artsen zien het als een "aanslag op de waardigheid van hun beroep en van hun deontologie". De verplichte derdebetalersregeling betekent een grote administratieve belasting, die niet is vergoed. Gratis verstrekkingen, zo vinden deze artsen, stimuleert bovendien overconsumptie.De Bvas organiseerde een petitie tegen de verplichte sociale derdebetalersregeling en organiseerde een opiniepeiling. 2.200 artsen spraken zich uit tegen de verplichte maatregel, hoewel ze verklaarden de derdebetalersregeling wel uit eigen beweging toe te passen wanneer een patiënt dat nodig had.Er is nu geen andere mogelijkheid meer om met de overheid over de sociale derdebetalersregeling te overleggen, behalve in 2017 na de voorgestelde evaluatie van de maatregel. De Bvas wil daarop niet wachten en probeert de verplichte derdebetalersregeling te bestrijden langs juridisch weg.